INTEGRITETSPOLICY

 1. INLEDNING
  Den 25:e maj 2018 infördes dataskyddslagstiftningen GDPR, som är framtagen för att skydda dig som privatperson. Det är viktigt för oss att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Söderkulla Tung Trafik AB behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som skriver in dig som kund hos oss, använder våra tjänster, besöker vår hemsida, använder våra formulär eller på annat sätt är i kontakt med oss.
 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?
  Personuppgifter samlas in direkt eller indirekt från dig, när du anmäler dig till en utbildning hos oss, skapar ett konto, kontaktar oss via e-post, webformulär eller telefon. Dina adress-uppgifter uppdaterar vi automatiskt från folkbokföringsregistret.
 • Namn, adress, telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Användarinformation som du väljer att lämna till oss
 1. FÖR VILKA ÄNDAMÅL ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att säkerhetsställa vem du är, administrera din utbildning och kunna kontakta dig. Vi är skyldiga att rapportera viss genomförd utbildning till Transportstyrelsen och för bokning av t.ex. förarprov behöver vi dela information med Trafikverket.

Den information vi samlar in från dig använder vi i synnerhet till:

 • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer som du angett i kontaktformulär.
 • Skriva in dig på våra kurser och utbildningar i aSTRa WEB.
 • Uppfylla Transportstyrelsens krav på att föra elevregister och utbildningskort.
 • Rapportera in uppgifter om introduktion och riskutbildning till Transportstyrelsen.
 • Anmäla dig till trafikverket för förarprov och teoriprov.
 • Ekonomisk administration.
 1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och utbildningar för dig, eller så länge som vi behöver enligt lag.

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  Endast personal som ska uträtta en specifik uppgift, t.ex. bokning av kurser, körlektioner eller hantering av fakturor, får tillgång till din personliga information.

6. DINA RÄTTIGHETER

 1. INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER VI HAR OM DIG
  Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Om du har tillgång till elevcentralen kan du själv ta ut en rapport om vilka uppgifter vi har sparat om dig.
 2. RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas till.

  1. RADERING AV PERSONUPPGIFTER
   Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om du anser att det saknas rättslig grund för behandling av personuppgifter eller om det saknas skäl för fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Vi kan vara tvungna att behålla dina personuppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag (t.ex. bokföringslagen).

 1. UPPTAGNING OCH PUBLICERING AV LJUD, BILD OCH FILM

Vi dokumenterar regelbundet vår verksamhet genom upptagning av ljud, bild och film. Det kan därför förekomma fotografering och/eller upptagning av ljud eller film inom Söderkullas verksamhet. Upptaget material kan distribueras till utbildningsdeltagare för att ge möjlighet att i efterhand återge en utbildning. Upptaget material kan också användas i informations- och marknadsföringssyfte genom publicering t.ex. i trycksaker, på Söderkullas hemsida och i sociala medier. Söderkulla kan inte hållas ansvarig för om andra deltagare genomför upptagning av bild, film eller ljud vid distansutbildning via digitala verktyg.

 1. FÖRÄNDRING I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan i framtiden behöva göra ändringar i vår integritetspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy på vår hemsida. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.

 1. KONTAKTA OSS

Har du frågor eller synpunkter om vår policy eller vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten för mer information om GDPR , www.imy.se