Arbete på väg

Grundutbildningar

Kundanpassad utbildning

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning just för dig!

Den här utbildningen vänder sig till alla som har våra vägar som sin arbetsplats. Vi går igenom trafikverkets lagar om säkerhet samt vilka intyg och kompetens som krävs beroende på vilket arbete du utför.

Tillsammans går vi igenom risker med att ha vägen som arbetsplats samt skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi informerar om vilka typer av kunskapskrav som behövs beroende på det arbete du utför.

Säkerhet på väg

Oavsett om du arbetar med underhåll, drift eller byggnad så är det obligatoriskt att du har genomgått en grundläggande utbildning gällande säkerhet när du arbetar på allmänna vägar. Vi tar upp nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete samt vissa åtgärder gällande trafiksäkerhet och arbetsmiljövillkor. Betydelsen av det egna uppträdandet samt trafikanters uppträdande och hur det kan påverka säkerheten.

Ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbete. Grundläggande säkerhetskrav och grundläggande fordonsutmärkning i väghållningsarbete. Villkor och allmänna krav för det personliga uppträdandet på vägen.